Bir yönetici için çalışanları değerlendirmek her zaman çok zor ve içinden çıkılmaz bir mesele gibi görülebilir. Bu değerlendirme sanıldığı kadar karmaşık değildir. Önemli olan şirketler için son derece kritik olan ve sonuçları tüm kurumu etkileyebilen bu değerlendirmeyi yaparken isabetli davranmaktır.

Yöneticiler çalışanlarını işe aldıkları ilk günden ayrılacakları son güne kadar 3 açıdan değerlendirmelidirler :

·        Verim

·        İletişim

·        Gelişim

Bu 3 boyut bir çalışana dair ihtiyacımız olan tüm bilgileri bize sunar.

Çalışan verimli mi ? :

·        Bir çalışan kendinden beklenenleri beklenildiği sürede yerine getiriyorsa,

·        İşini minimum hata ile yapıyor ve hatalarını tekrar etmiyorsa

·        İşi yaparken karşılaştığı sorunları proaktif bir şekilde çözebiliyorsa

·        Bir işi sonuçlandırırken sorun üretmiyor ve sonuçsuz işler yaratmıyorsa

Çalışan verimlidir.

Verimli bir çalışan şirketin verimliliğini, hızını ve çevikliğini arttırır. Verimli bir çalışan her şeyden önce yöneticisinin performansını ve ekip arkadaşlarının motivasyonunu olumlu etkiler.

İletişimi iyi mi ? :

·        İletişim görgüsüne hakimse

·        Tepkilerini kontrol edebiliyorsa

·        Diğer departmanların çalışanları ile iletişim kuruyorsa

·        Eleştiri kabul edebiliyorsa

·        Amirleri ile sorun yaşamıyorsa

·        Duygusal istikrara sahipse

İletişimi iyidir. İletişimi iyi bir çalışan pozitif bir çalışma ortamı yaratılmasına katkıda bulunur. Arkadaşlarını motive eder, daha kolay ekip olabilir.

Gelişme hız ve potansiyeli ne ?

·        Hatalarını tekrarlamıyor

·        Eleştirilere olumlu tepki veriyor

·        Eğitimlere katılmada istekli davranıyor

·        Kendini geliştirmek için özel hayatında özel çaba sarf ediyor

·        Öğrenmek için soru soruyor, sorguluyor ve iletişim kuruyor ise,

Çalışanda gelişme potansiyeli vardır. Gelişen çalışanlar gelişen ekipler ve kurumlar yaratırlar. Çalışanlarınızda bu özellikler belli düzeylerde bulunabilir. Önemli olan bu 3 boyutta da çalışanlarınızın pozitif durumda olmalıdır. Bu 3 boyutta ya da bunların herhangi birinde yetersiz olduğunu düşündüğünüz bir çalışanınız var ise onunla yola devam etmeyin. Er ya da geç kurumun ve sizin başınıza dert olacaktır.