YÖNETMEK NEDİR?

İyi bir yönetici olmak için sadece bilgi ve eğitim yeterli değildir. Astları tarafından beğenilen ve kabul edilen yöneticide bulunması gereken dört temel boyut vardır. Bunlar:

  • Etik
  • Kişisel Nitelikler
  • Uygulama Bilgisi
  • Yetkinlik

Bu niteliklerden en temel olanı ve iş dünyası için en çok aranılan vasıflardan biridir ETİK. Etik en temelinde tutarlı olmak demektir. Bir yöneticide olması gereken etik özellikleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

Sözlerinin ve eylemlerinin tutarlı olması: İyi bir yönetici söz verdiği yapar ve yapabileceği şeyleri söz verir. Çalışanlarınızın size güven duyması için bu temel bir niteliktir. Güveni kaybederseniz saygı ve bağlılığı da kaybedersiniz.

Doğru olanı söyleme ya da geri bildirim verebilme: Yönetici eğriye eğri doğruya doğru diyebilmeli, başarıyı takdir edebilmeli, başarısızlığı ve yetersizliği medenice dile getirebilmeli, doğrunun arkasında yanlışın karşısında durabilmelidir. İyi yöneticiler yalanla durum idare etme ile bir yere varılmayacağını bilirler.

Saygı: İyi yöneticiler çalışma arkadaşlarına saygı duyarlar ve saygı beklerler. Saygı hem karşınızdakinin varlığını ve bütünlüğünü tanıdığınızı gösterir hem de size yönetmek için gereken mesafeyi sağlar. Karşınızdaki kişiye saygın biri olduğunu hissettirirseniz ondan daha fazlasını beklemek için bir neden yaratırsınız.

Alçak Gönüllülük: Ne kadar eğitimli, bilgili ve tecrübeli olursanız olun ekibinizi tanımadan yönetemezsiniz, burnunuz bir karış havada kafa yukarıda aşağılara bakmadan yönetmek mümkün değildir. Alçak gönüllülük sizlere karşınızdakileri doğru anlamak için bir şans verir. Bu gün görmediğiniz ve dinlemediğiniz kişiler yüzünden yarın başınız derde girebilir o nedenle yönetici eğilmeyi, çömelmeyi, kulak vermeyi bilmelidir.

İyi bir yöneticinin diğer özelliği de bazı karakteristik TEMEL NİTELİKLER e sahip olmasıdır.  Bu nitelikleri şöyle sıralayabiliriz:

Karar vermeyi bilmek: Karar veremeyen yönetici en kötü yöneticidir. Kararsızlık paydaşlar arasında enerji düşüklüğüne, strese, belirsizliğe ve kaosa sebep olur. Bir yöneticiye ihtiyaç duyulmasının temel nedeni karar vermek ve sorumluluk almak riskini devretmek istememizdir.

Kaliteli ve etkili ifade: Yönetici açık net ve anlaşılır olmalıdır. Bunun için dili iyi kullanabilmelidir. Belirsiz tutarsız talimatlar vererek ve konuşmalar yaparak iyi bir yönetim sergilenemez. İfadelerimiz çalışanlarımız üzerinde ihmal edilemez etkiler yaratır.

Dinleyebilmek: Yöneticilik sandığımız gibi nutuk çekme sanatı değildir. İyi yöneticiler az konuşurlar çok dinlerler. Dinlemek karşındakini ve onun içinde bulunduğu durumu anlamak için ilk şarttır. Dinlemezseniz anlayamazsınız, anlayamazsanız yönetemezsiniz. Yönetmek için karşındakini deşifre etmek ve dekodé etmek gerekir bunun içinse sessiz ve dikkatli bir şekilde dinlemek gerekir.

Uygulama Becerisi de yöneticiliğin olmazsa olmaz vasıflarındandır. Bunların ilki:

Uzlaşma ve anlaşmadır: Yöneticiler uzlaşır, barışır, karşıtları ile işbirliği yapar, karşıt fikirleri barıştırır ve onları ortak hedef için kullanır ve herkesle bir şekilde anlaşır. Anlaşmak kralların sanatıdır denmiştir.

İnsanları ve onların niteliklerini tanımak: Altınızdaki ekibi en kısa yoldan ve en güçlü bir şekilde ortak hedefe yönlendirmek onların enerjilerinden istifade etmek için gereklidir. Bunun için onları dinlemek, onları çalışırken izlemek, bir takım görevler vererek takip etmek, klişeler, formüller, teoriler ve yalan yanlış dedikodularla hareket etmemek gerekmektedir.

İncelik ( Le Tact) ve diplomasi: Neyi nasıl ne zaman ve ne şekilde söyleyeceğini bilmek önemli bir niteliktir. İş hayatında yazılı ve sözlü iletişimde yapılan hatalar kişilerin kariyerlerinde büyük oranda belirleyici olur. Doğruyu söylemek yetmez, doğruyu da doğru söyleyebilmeyi bilmek gerekir.

İşi insanileştirebilmek: Yönetici bir makine değildir. Çalışanları da, o nedenle işi ve iş ortamını insanileştirmeyi bilmek, çalışanları ile insani ilişkiler geliştirebilmek gerekir.

Son olarak yetkinlikler iyi bir yöneticinin vasıflarını tamamlar. Bunların ilki:

Pratik problemleri çözebilmek için analiz ve sentez yapma becerisidir: Günlük olarak karşılaşılan problemler çok çeşitli olabilir. Yönetici problemleri doğru görmeli, ağırlık noktasını doğru analiz edebilmeli ve eldeki imkânlarla en hızlı ve etkili müdahaleyi yapabilmelidir. Bunun için hem işine, hem de iş yaptığı çevredeki ana meselelere hakim olmalı süreçleri bilmelidir.

İfade etme ve argümante etme becerisi gün içinde birçok insanı etkilemek yönlendirmek talep etmek ilişki kurmak zorunda olan yöneticiyi ayırt eden önemli bir vasıftır. Kendisini ifade edemeyen yönetici hem ilişkilerini, hem işi, hem de ekibini tıkar.

Yönetmenin temelleri bu ilkelerde özetlenebilir. Yöneticilik sürekli bir öğrenmedir. Öğrenmeye devam etmek için alçakgönüllü olabilmek ve asla egonun esiri olup her şeyi herkesten iyi bildiği yargısına kapılmamak gerekir.

KAYNAKÇA

Les Illusions du Management, Pour le Retour du Bon Sens,1996, Jean Pierre Le Goff,La decouverte/Poche,Paris