Marshall Goldsmith ve Mark Reiter tarafından yazılan, Gökçe İnan tarafından dilimize çevrilmiş, MediaCat tarafından yayınlanmış ve TAV Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener’in önsözüyle yayınlanmış her zaman güncelliğini koruyacak harika dersler içeren bir kitap “İş Dünyasında Zirveye Götüren Yol”.  Kitapta iş insanlarının başarılı olmalarını engelleyen 20 alışkanlık anlatılmış ve açıklanmış. Benim de iş hayatında gördüğüm sorunların en büyük kaynağı bu tip hatalardır. İnsanların bilgisizlikten veya yeteri kadar çalışmamaktan  değil iletişimsizlik, ego ve lüzumsuz çatışmalar yüzünden başarısız olduğunu iş hayatında defalarca görmüş biri olarak bu kitabı hararetle tavsiye ediyorum. İş dünyasında büyük başarısızlıklara, bireysel ve kurumsal hayal kırıklıklarına, inanılmaz kaynak israflarına, maddi ve manevi bir çok rahatsızlıklara ve yıpranmalara yol açan bu alışkanlıkları değiştirmek aslında oldukça kolay. Ancak bunun için farkındalığımızı biraz artırmamız ve sürekli dışarıda hata arayan bakışlarımızı biraz da kendimize çevirmemiz gerekiyor. Kitabın kısa bir özeti sayılabilecek başarılı olmak için değiştirmemiz gereken alışkanlıkları şöyle sıralayabiliriz :

1- Zafer takıntısı : Her halükarda ve her durumda kazanma arzusu- bu bizim için bir sorun teşkil etsin, etmesin veya bizimle tamamen ilgisi olsun veya olmasın.

2-Gereğinden fazla yorum yapmak: Fikrimizin sorulup sorulmadığını önemsemeden, her tartışmaya burnumuzu sokmaya dair içimizden taşan karşı konulmaz istek.

3-Yargılamak: başkalarına değer biçme ve kendi kaidelerimizi onlara dayatma arzusu.

4-Yıkıcı yorumlar yapmak: Bizi açıkgöz ve esprili gösterdiğini düşündüğümüz, yersiz, iğneleyici ve alaycı sözler sarf etmek.

5-Söze “hayır”, “fakat” veya “halbuki” ile başlamak: Etrafımızdakilere alttan alta Ben haklıyım . Sen hatalısın mesajı veren bu negatif niteleyicileri gereğinden fazla kullanmak

6-Dünyaya ne kadar akıllı olduğumuzu haykırmak: İnsanlara sandıklarından çok daha zeki olduğumuzu kanıtlama arzusu.

7-Sinirliyken konuşmak: Duygusal uçarılığı bir yönetim maşası olarak kullanmak

8-Olumsuzluk veya “İzin verin neden işe yaramayacağını açıklayım” tutumu: Fikrimiz sorulmadığı halde bile olumsuz düşüncelerimizi ifade etme arzusu.

9-Başkalarından bilgi esirgemek: Başkalarına üstünlük sağlamak amacıyla bilgilerimizi paylaşmaktan uzak durmak.

10-Karşımızdakini hak ettiği şekilde takdir etmemek : Hak ettikleri durumlarda bile başkalarını övmemek veya ödüllendirmemek.

11-Hak etmediğimiz itibara sahip olduğumuzu iddia etmek : Elde edilen her başarıya yaptığımız her katkıya aşırı değer biçmenin en sinir bozucu yolu.

12-Bahaneler uydurmak : Rahatsız edici davranışlarımızı, mizacımızın değiştirilemez bir parçasıymış gibi yansıtmaya çalışıp, insanların bu davranışları mazur görmelerini sağlamaya çalışmak.

13-Geçmişe takılıp kalma: Hatalarımızı, geçmişimizdeki insanların ve olayların üzerine yıkma arzusu, kendimizden başka herkesi kabahatli bulma eğilimi.

14-Adam tutmak: Birilerine adil davranmadığımızın farkına varamamak.

15-Pismanlığı dile getirmekten çekinmek: Yaptığımız işlerin arkasında durmamak, hatalı olduğumuzu kabullenmemek veya davranışlarımızın başkalarını etkiliyor olduğunu itiraf etmekte aciz kalmak.

16-Dinlememek: Bir kişinin iş arkadaşlarına yaptığı saygısızlıkların en pasif-agresif formda olanı.

17-Karşımızdakine duyduğumuz minnettarlığı ifade etmemek: Hatalı davranış biçiminin en temel unsuru.

18-Elçiye zeval vermek: Bize genelde, yardım etmeye çalışan bir masuma saldırmaya dair içimizden taşan sapkın arzu.

19-Sorumluluğu başkasına yüklemek : Kendimizden başka herkesi suçlama arzusu.

20.Aşırı derecede kendim olma isteği: Hatalarımızı, kişiliğimizin ayrılmaz bir parçası gibi görüp sanki birer faziletmişçesine yüceltme arzusu.