Büyük ve başarılı organizasyonlara baktığımızda altında başarılı bir takım çalışması görürüz. Farklı insanları bir organizasyon bünyesinde ortak bir projede işbirliği yapmak üzere bir araya getirmenin insanoğlunun en büyük icadı olduğunu belirtebiliriz. Peki başarılı organizasyonların ve başarılı takımların ortak özellikleri nelerdir ?

Araştırmalara göre başarılı takımların 3 ortak özelliği bulunuyor. Bunlar :

1- Entelektüel farklılaşma

2-Psikolojik güvenlik

3-Uğruna mücadele edilecek ortak amaç

Bu 3 ortak özellik organizasyonun her düzeyinde ve organizasyonel  çalışmanın her seviyesinde geçerli özelliklerdir.

1. Özellik: Entelektüel Farklılaşma : Büyük takımlarda farklı görüşler ve perspektiflere sahip, farklı altyapıya sahip kişiler bulunur. Bu kişilerden oluşan bir grup bir problemle yüz yüze geldiği zaman benzer kişilerden oluşan bir gruba göre çözüme ulaşmada daha başarılı olabilir. O nedenle başarılı takımlarda farklılıklar bastırılıp tek tipleşme dayatılmaz. Bakış açılarının ve farklı görüşlerin en iyi çözüme ulaşılması için cesaretlendirilmesi esastır.

2.Özellik: Psikolojik Güvenlik : Sözde bir çok takım ve organizasyon farklı fikirlere ve yaratıcılığa açık olduğunu dile getiriyor olsa da fiiliyatta işler böyle yürümez. Takım üyeleri görüşlerini dile getirmek konusunda kendilerini yeterince güvende ve özgür hissetmeyebilirler. Psikolojik güvenlik burada devreye girer. Psikolojik güvenliğin ölçütü grup üyelerinin fikirlerini ne derece özgürce dile getirebildikleridir. Bu sadece ortaya konan ve tartışılan fikirlerin zenginliğini etkilemez, aynı zamanda çalışanların risk alma isteklerini ve yaptıkları hataları kabullenme eğilimlerini de artırır. Psikolojik güvenlik algısı grup üyelerini dahice olabilecek çılgın fikirler ortaya koyabilmek hususunda cesaretlendirir. Psikolojik güvenlik ortamı yaratma iyi bir liderlik ölçütüdür. Kötü liderlerin yönetiminde psikolojik güvenlik algısı düşer ve kişiler hatalarını saklama eğilimi içine girerler. Sadece psikolojik güvenliğimiz varsa eleştirilmek veya görmezden gelinmek korkusu olmaksızın risk alır veya hatalarımızı itiraf ederiz. Entelektüel farklılık ve psikolojik güvenlik başarılı takımlarda birbirleriyle ilintilidir ve yan yana bulunurlar.

3.Özellik: Uğruna mücadele edilecek ortak amaç: Büyük takımların 3. Ve son ortak özelliği uğruna mücadele edilecek bir ortak amaca sahip olmalarıdır. Yaklaşık 20 yıldır, paylaşılan vizyon, misyon ve hedefin takım performansını sürüklediğini biliyoruz. Fakat nadiren bir organizasyonun deklare edilen misyonu spesifik takımları güdüler. Çoğu zaman bu misyon alt gruplar tarafından içselleştirilemez ve çok  muğlak kalabilir. Büyük takımların uğruna çalışılacak değil uğruna savaşılacak amaçlarının olması gerekmektedir. Uğruna savaşılan amaca sahip takımlarda ilk olarak temel değerler “ kutsal değerler” düzeyine yükseltilir. Bir şey uğruna savaşılıyorsa o artık önemli olmaktan daha fazla bir şey olur ve kutsala dönüşür. İnsanların günlük işi yapılması gereken bir işten savunulması ve yayılması gereken değerler uğruna mücadele etmeye dönüşür. İkinci olarak takım üyeleri bu yolla çok daha güçlü bir aidiyet duygusuna sahip olacaktır. Savaş savaşçıları tanımlayacak ve onları birbirlerine bağlayacaktır. Sonuç olarak onlar organizasyonun misyonu için mücadele ettikleri kadar birbirleri için de mücadele ediyor olacaklardır.

Vizyon ve misyon elbette önemlidir ama sürekli olarak değer üreten veya dünyayı değiştiren fikirler üreten büyük takımlara baktığınızda onların uğruna savaşılacak bir amaca sahip olduklarını söylediklerini görürüz.

Özetlemek gerekirse büyük takımların 3 ortak özelliği entelektüel farklılık, psikolojik güvenlik ve uğruna mücadele edilecek amaca sahip olmaktır. Elbette bu 3 özellik kendiliğinden gelişmez ve bir araya gelmez. Bu özellikler birey yahut grup liderliği gerektirir. Takımlar daha fazla entelektüel farklılık gerektiğinde bunu farkedecek, grup içinde psikolojik güveni inşa edebilecek ve örgütsel misyonu alıp onu uğruna savaşılacak bir amaca dönüştürecek liderlere ihtiyaç duyarlar.

Kaynak