Şirket ekipmanlarının çalışanlara tahsis edilme amacı, onların kendilerinden beklenen iş çıktılarına ulaşmalarını kolaylaştırmaktır.

Şirket ekipmanlarını işi yapmanız için size tahsis edilen tüm araç gereçler olarak algılayabilirsiniz.

Ofis, masa, bilgisayar, yazıcı, telefon, yazılımlar, internet, kağıt, kalem, şirket aracı vs.

İşle ilgili sonuçlar almanız için size tahsis edilen bu ekipmanları şahsi işleriniz için kullanmanız öncelikle etik değildir.

Şahsi işleriniz için kullanmanız, amirleriniz eğer sizden mesleki olarak beklenen sonuçları alıyorsalar bir süre göze batmıyor gibi görünebilir ama inanın birileri tarafından fark edilir ve zamanı gelince size karşı kullanılmak üzere not edilir.

Eğer performansınız yeterince yüksek değil ise bu tür istismarlarınız derhal göze batar ve o şirkette hızla kapının önüne konulabilirsiniz.

Eğer uzun vadeli hedefleriniz var ise bu tip etik kusurlar kariyer yolundaki en büyük engellerdir bunu unutmayın.

Size tahsis edilmiş şirket imkanlarını kim ne yaparsa yapsın şirket amaçları için kullanmaya azami özen göstermelisiniz.

Bunun yanında şirket imkanları daha soyut ama bir o kadar önemli bir kalemdir.

Harcırahlar, ödenekler hep etik bir duyarlılıkla kullanılması gereken imkanlardır.

Bunun yanında tedarikçilerle, müşterilerle o şirkette çalıştığımız için kurduğumuz özel ilişkileri, kendi kişisel menfaatlerimiz için de kullanmak doğru bir davranış değildir.

Küçük hesapların peşinde koşturan bir kişi görüntüsünün yanı sıra, güvenilir olmayan ve daha büyük imkanlara kendisine sunulduğunda daha büyük suiistimaller yapabilecek bir kişi olarak görüleceğinizi asla unutmayın.

Son olarak şirkete ait araç gereçleri kendi malınıza gösterdiğiniz özenle ve saygıyla kullanmak kişisel kalitenizi göstermesi açısından önemli bir detaydır ve bu detay fark yaratır.