Bu günün etkili insan kaynakları yönetiminin problemi şirket için yetenekleri bulmaktır. Fakat mesele yeteneği bulmakla bitmez. Önemli olan yeteneğin bağlılığını, performansını ve verimliliğini uzun dönemde garanti edecek şekilde organizasyonu dizayn edebilmektir. Organizasyonun yeniden dizaynının ortaya çıktığı yer tam da İnsan kaynaklarının üst yönetimle stratejik partnerlik gereğinin ortaya çıktığı alandır.

Sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi bütün şirketler için bir zorunluluktur. Çünkü şirketlerin bu alandaki icrai uygulamaları ve kurumsal kararları şirketin verimliliğine ve karlılığına  çalışanları ciddi bir şekilde demotive ederek, insan kaynağını şirkete yabancılaştırarak zarar verebilir.

Bu yüzden üst yönetim ve IK  insan kaynağını  etkili bir şekilde yönetmek için sürdürülebilir bir kurumsal kültür yaratmaya odaklanmak zorundadırlar.

Çünkü insan kaynağı şirketin  maddi  çıktılar yaratan en hayati gayrı maddi değeridir. Akademik  araştırmalar ve özel sektör çalışmaları çalışanlarına yatırım yapan ve pozitif bir çalışma ortamı yaratan firmaların rakiplerinden finansal olarak daha iyi sonuçlar ortaya koyduklarını belirtiyor.

Gallup’un 2012 araştırmaları çalışan bağlılığı açısından üst çeyrekte bulunan firmaların alt çeyrekte bulunan firmaları :

 • Müşteri memnuniyetinde % 10
 • Karlılıkta %22
 • Verimlilikte %21

Geride bıraktığını ortaya koyuyor. Yine bu firmaların yüksek devir oranı olan sektörlerde % 25, düşük devir oranı olan firmalarda % 65 daha daha düşük bir eleman devri oranına sahip olduğunu,

 • % 28 daha az küçülme
 • %37 daha az absenteeizm
 • %48 daha az hafif iş kazası
 • 41 daha az ağır iş kazası
 • %41 daha az kalitesizlik maliyeti  yaşadığını gösteriyor.

Bu sonuçlar çok belirgin bir gerçeği tanımlıyor : Eğer sürdürülebilir bir insan kaynağı yönetiminiz yoksa uzun dönemde kesinlikle kaybeden olacaksınız.

Peki nasıl sürdürülebilir bir kurumsal kültür yaratabiliriz?

 • Karar süreçlerine dahil  etmek.
 • Çalışanların görüş ve önerilerine değer vermek
 • Mesleki olarak kendilerini geliştirmelerine destek vermek
 • Çalışanların sağlık ve iş yerinde mutluluğunu arttıracak tedbirler almak

Bağlılık arttırıcı faktörler olarak sıralanabilir. Sürdürülebilir bir kurumsal kültür yaratmak için bu başlıklara dikkat etmeniz önemlidir, aksi halde:

 • İşveren markanız zarar görecek
 • İnsan kaynağınız verimsiz çalışacak
 • Bu size karlılık, bozuk müşteri ilişkileri ve düşen itivar olarak geri dönecek
 • Önce yetenekleriniz sonra da diğer çalışanlarınız sizi terk edecektir.

İnsan kaynağı kaybetmek bilgi kaybetmek demektir. Bilgi ise bir şirketin en önemli gayrı maddi varlığıdır. Finansal piyasalarda şirketin değeri sadece maddi varlıklarının toplamıyla belirlenmez. Özellikle bu maddi varlıkları yöneten ve onlar üzerinden iş sonuçlarına ulaşan insan kaynağı  ve diğer gayrı maddi varlıklar şirketlerin  değerinin belirlenmesinde  önemli varlık kalemleridirler. İşte bu yüzden bir şirkette insan kaynağı sadece insan kaynaklarını değil şirketin tamamını ilgilendirmektedir.