Şirketler çok boyutlu yapılardır. Bu yapıların fonksiyonel, sosyal ve organizasyonel üç boyutundan söz edebiliriz.

Şirketlerin fonksiyonel yapıları onların kar etme amaçlarıyla ilgilidir. Para kazanmak için yapılanlar bu fonksiyonu oluşturur.

Şirketlerin diğer boyutu sosyal boyutudur. Bir grup insan bir takım kurallara bağlı olarak birbirleriyle karmaşık ilişkiler ağı içinde hareket ederek şirketin hayatiyetini sağlarlar.

Şirketin diğer boyutu da organizasyonel boyutudur. Şirket değişen şartlara adapte olmak için kurallarını, organizasyonlarını, demirbaşlarını, çalışanlarını yenilemek güncellemek ve zinde tutmak zorundadır.

Bu girişten sonra diyebiliriz ki şirkette bireysel başarının da üç boyutu vardır.

Bunlardan ilki verimdir. Yani şirket için katma değer üretiyor musunuz ?  Cevabın evet olması yeterli değildir. Eğer siz şirketin sizden beklediği kadar katma değer üretiyorsanız bu başarı sayılmaz. Kendinizi başarılı saymak için beklenilenden daha fazlasını üretmelisiniz. Ancak bu koşullar altında diğerleri sizi başarılı görecektir.

Başarının diğer bireysel boyutu ise iletişimdir. Bu karmaşık sosyal ekosistemde diğerleriyle ilişkiniz nasıl ? Ne kadar bir bilgi ve nüfuz alanına, ne kadar geniş bir iletişim ağına sahipsiniz. İletişim kanallarının ne kadar hızlı ve sorunsuz çalışıyor ? Bu soruların cevapları sizin başarınıza dair gerçek işaretleri oluşturur.

Başarının son bireysel boyutu ise gelişim hızınızdır. Kendinizi sürekli değiştiren ve geliştiren bir çağda siz bu gelişim hızının neresindesiniz ? Öğreniyor, hatalarınızdan ders çıkarıyor ve kendinizi güncelliyor musunuz ?

Kendinizi ilk günden itibaren bu kriterlere göre değerlendirebilirsiniz. Başarınız ya da başarısızlığınız bu boyutlardaki çabalarınıza bağlı olacaktır bunu unutmayın.