İş hayatına başlarken şunu hiç aklınızdan çıkarmayın : iş hayatının doğal durumu çatışmadır. Uzlaşma ve birlikte çalışma istisnai durumlardır.

İş hayatında herkesin kendine özgü hedef ve amaçları vardır. Kişiler bu amaçlara ulaşmak için açık ya da örtülü bir çatışma durumunu sürdürürler.

Politik zekası güçlü olanlar en az friksiyonla bu çatışmaları atlatır ve hedeflerine ulaşırlar.

Diğerleri çeşitli yoğunlukta çatışmalara dahil olarak yıpranır.

Hiç unutulmamalıdır ki iş hayatındaki kronik çatışmaların kazananı yoktur.  Çatışmanın tüm tarafları bu işten güç kaybederek çıkar.

Çatışmalar doğası itibariyle ikiye ayrılır:

1-Görevsel çatışmalar

2-Kişisel çatışmalar

Görevsel çatışmalar işin kim tarafından nasıl yapılacağı ile ilgili çatışmalardır genel olarak. Müzakere ile kolaylıkla çözülebilecek çatışmalardır.

Ancak taraflar kontrolsüz ve bencil ve uzlaşma becerisinden yoksunsa bu çatışmalar kişisel çatışmalara dönüşür.

Kişisel çatışma kişilerin birbirleri hakkındaki görüş ve düşüncelerinden kaynaklanan çatışmalardır. Basitçe birinden hoşlanmamak, ön yargılı olmak ve kabullenmemek bu çatışmaların nedeni olabilir. Bu tür çatışmaların sonuçları taraflar için yıkıcı olabilir.

İş hayatının kişisel beğenilere göre değil profesyonel hedeflere göre bir araya geldiğimiz bir yer olduğu unutulmayarak bu tip kişisel düşmanlıklardan ve hesaplardan uzak durulmalıdır.

Çatışmalar doğru kullanıldığında yapıcı sonuçları olur.  Özellikle görevsel çatışmalar tarafların bir işi her iki tarafın düşüncesinin de ötesinde yeni ve daha iyi bir yolla yapmasını mümkün kılabilir.

İnsanların görüşlerine nezaket çerçevesinde itiraz edebilmek ve çatışmadan kaçınmamak gerekir.  Uzlaşma ve anlaşma ile biten çatışmalar önemli sosyal ilişkilerin tesis edilmesini mümkün kılar ve çatışma becerisi bir güç ve bilgi gösterisi olarak saygı uyandırdığından nüfuz kaynağı olduğu söylenebilir.

Çatışma başlığı altında ele alabileceğimiz iş yerinde kavga konusuna değinmekte fayda görüyoruz:

İş yerinde sözlü ya da fiziksel kavgaya girmek kariyerinizi derinden yaralayabilir. Birçok şirkette bu duruma karışan tarafların iş akitleri sonlandırılır.

Kavganın ünü sizinle beraber tüm sektörü dolaşacaktır.

Kavga bir kontrolsüzlük ve güvensizlik göstergesidir. İlkel bir davranıştır ve bu kontrolsüzlük çevrenizde tiksintiyle birlikte tedirginlik  uyandıracaktır.

İş yerinde bir problemin çözülmesi için kullanılabilecek birçok yol vardır. Kavga bu yollardan hiçbirisi değildir.

Eğer işyerinden biriyle kavga etmeyi kafanıza koymuşsanız bunu şirket dışında ve mümkünse işe hiçbir şekilde yansıtmadan yapmanızı önerebiliriz.