Kariyer yolculuğumuz beşeri sermaye değerimiz ve kişisel marka değerimizin bir bileşenidir. Bunları kontrol ederek kariyerimizi kontrol edebiliriz.