Geçen yüzyıldan başlamak üzere liderlik üzerine yapılan hatırı sayılır sayıda araştırmaların sonucunda liderliğin bazı temel ve karakteristik özellikler etrafında şekillendiği bulgulanmıştır. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz.

Yüksek bir kişisel enerji ve stres toleransı: Etkili liderlerin yüksek bir dayanıklılık seviyeleri vardır, uzun ve sürekli çalışmaya tahammül edebilirler. Yine krizlerden, çatışmalardan ve baskılardan  daha az etkilenirler.

Kendine güven: Kendilerine güvenleri yüksetir. Kriz zamanlarında zorluklarla başa çıkabileceklerini düşünürler ve çevrelerindeki kişilere bu anlamda güven verirler. Zorluklar karşısında iyimser ve güvenlidirler.

İçsel kontrol merkezi: Etkili liderler çevrelerinde olan biten olayların dış faktörlerden daha çok kendi kontrollerinde olduğuna inanırlar. Dolayısıyla aksiyon almak ve olumsuz bir durumda eyleme geçmek için daha motivedirler.

Duygusal olgunluk: Duygusal zekayı da içeren, yüksek seviyede duygusal olgunluğa sahiptirler. Mod değişkenliğinden ,irrite edilebilirlikten ve öfke patlamalarından uzaktırlar.

Kişisel tutarlılık: Kişisel değerleri ile davranışları arasında tutarlılık ve istikrar olmak, dürüst olmak,şeffaf ve güvenilir olmak etkili liderlerin temel karakteristiklerini oluşturur.

Sosyal güç odaklılık : Etkili liderler güce ulaşmak isterler fakat öncelikle örgütsel hedefleri gerçekleştirmek için arzu ederler bu gücü. Kişisel tatminleri için güç peşinde koşmazlar.

Dengelenmiş bir başarı odaklılık : Başarı odaklılığın liderlik özelliklerinden biri olması şaşırtıcı değildir. Fakat burada söz konusu olan doğrusal  bir ilişki değildir. Yüksek başarı odaklı liderler çevrelerindeki kişilerin duygusal durumlarına ve ihtiyaçlarına karşı duyarsız olabilirler.

Düşük ilişki ihtiyacı: İlişki ihtiyacı çevremizdeki kişiler tarafından kabul edilmek ve beğenilmek ihtiyacı anlamına gelir. Etkili liderler bu ihtiyacı çok duymazlar. Bu ihtiyacın başat olduğu kişilerde zor zamanlarda, zor kararlar verirken başkaları ne der görüşü ağır basar ve doğru kararları almakta zorlanırlar.

Teknik yeterlilik : Liderlik edilen alanda teknik yeterlilik önemlidir, çünkü bu kişinin takipçilerinin saygısını kazanmasına yol açar.

Kavramsal beceriler: Bu becerilere sahip olmak önemlidir,çünkü liderin örgütün iç ve dış dinamiklerini doğru kavrayabilmesi, analiz edebilmesi, organize olabilmesi, plan yapması ve karar vermesi bu beceri ile ilgilidir.

Kişiler arası ilişkiler: Etkin bir yönetim için bir gerekliliktir. Takipçilerinin ihtiyaçlarını ve motivasyonlarını anlayabilmek, kendi davranışlarının çevresindekiler üzerindeki etkilerinin fayırdında olmak, duygusal reaksiyonlarının farkındalığı etkili liderliğin temel özelliklerindedir.

KAYNAKÇA

Woods, Stephen, A., West, Michael, A. 2010, The Psychology of work and organisations, Cengage Learning,