Günümüzde yeni yeni keşfediliyor olsa da kurumlarda yaratılan katma değeri doğrudan etkileyen, onların kurumsal marka değerlerini ve işveren markalarını şekillendiren önemli bir kavram olarak “liderlik markası” kavramı öne çıkıyor. Liderlik markası kısaca bir tepe yöneticiyi diğerlerinden ayıran, öne çıkaran, onun çok boyutlu liderlik yeteneklerini irdeleyen bir kavram. Liderlik markası bir anlamda belirsizlik ve sürprizlerle dolu sularda gemilerini yürüten tepe yöneticilerin “kaptanlık becerileri” olarak adlandırılabilir. 9 boyutta ele alabileceğimiz “liderlik markası” bileşenlerini şöyle sıralayabiliriz.

Karar Verme : Bir liderin en önemli yeteneği karar verme becerisidir. Hızlı ve isabetli bir şekilde karar verme becerisi kurumun belirsizlikler, tehditler ve fırsatlarla çevrili bir dünyada reflekslerini doğrudan etkiler. Özellikle günümüzün hızlı değişen ve dönüşen dünyasında iyi bir karar verici olanlar değil, çok iyi karar vericiler öne çıkmaktadır.

Barışlandırma : İş hayatı doğası gereği sürekli bir çatışma ve uzlaşmalar dizgesidir. İyi bir lider hem paydaşları arasında, hem ekip üyeleri arasında iyi bir çatışma yöneticisi olarak öne çıkar. Çatışmalar doğru sonuçlar alınacak şekilde çözülmeli, kurumsal çatışmalar en aza indirgenmeli, taraflar küstürülmemeli ve bir çatışmayı çözerken daha büyük savaşların tohumu atılmamalıdır. Barışmak ve barışlandırabilmek en üst liderlik özelliklerinden biridir.

Kaos Yönetimi : Liderlik gerçek anlamıyla bir kaos yönetimidir. Ekibini ve kurumuna belirsizliklerin ve öngörülmezliklerin içinde yol aldırma becerisidir. Öngörülebilir ve kestirilebilir dünyada ilerlemek yöneticilik, olsa olsa idarecilik demektir. O nedenle Kaos yönetimi becerisi bir liderin en ayırt edici vasfıdır. İyi liderler kaosu yönetebilir, çok iyi liderler ise kaosu “sömürebilir”. Kaosu yönetebilmek için sıra dışı bir düşünme ve davranış biçimine sahip olmak gerekir.

İletişim : İyi liderlerin hepsi iyi iletişimcidir. İş dünyası insanoğlunun yarattığı en karmaşık sosyal ekosistemlerden biridir. Bu yapının sağlıklı işlemesi için iletişim temel şarttır. Ekibinizle iletişim kurmuyorsanız, anlayamazsınız, anlayamazsanız, kendinizi doğru anlatamazsınız, kendinizi doğru anlatamaz, doğru mesajı vermezseniz de liderlik edemezsiniz.

Pozitif Liderlik : İyi liderler, insanların enerjilerini düşürmez, onların coşkularını yükseltir, onların pozitif psikolojik sermayelerini besler. Korkuyla, tehditle, baskıyla değil nezaket ve coşkuyla liderlik eder.

Sosyal Sorumluluk : Sadece iş düşünen bir lider kötü bir liderdir. Lider kendisinin ve kurumunun sosyal ve toplumsal bağlamını iyi kavrar, toplumsal maliyetini iyi hesaplar ve önderlik edeceği veya katkıda bulunacağı projelerle kendi kurumunun ve beslendiği toplumun refah ve gelişimine hizmet ederek hem kurumu ve ekibi için bir anlam duygusu yaratır hem de geri dönüşünde kurumu için sosyal fayda sağlayacak bir değer üretmiş olur.

Temsil Becerisi : İyi liderlerin bir duruşu vardır. Görünüşleri, kendilerini ifade biçimleri kısacası kişisel marka değerleriyle öne çıkarlar. Böylelikle hem kurumlarını daha iyi temsil ederler, hem de marka değerlerini artırarak yaratılan katma değere dokunurlar.

Bütünlük & Şeffaflık :İyi liderler kendileriyle tutarlıdır, etiktir, hesap verebilirdir. Yani bütünlük sahibidir. İllegal işlere, etik olmayan ilişkilere, yıkıcı rekabete prim vermezler.

İlham verme : Sadece en iyi liderler ilham veren liderlerdir. Onlar yol açıcıdırlar. Kurumları ve çalışanları için ilkleri hayata geçirirler, bakış açılarını değiştirirler, toplumsal yapıya dokunular. Vehbi Koç, Jack Welch, Steve Jobs iş dünyasındaki bu tür liderlerdendir. İlham verici liderlik çok az kişide bulunan bir özelliktir ancak bulunduğu yerde oyunun kurallarını değiştiren bir vasıf taşır. Politik liderlerden Atatürk, Churchill, Napoleon, Hitler, Lenin, Gandhi, I. Petro, bu tip liderler arasında sayılabilir.

Bir liderin liderlik marka değeri bu boyutlarda sahip olduğu yetkinliklerin toplamı olarak ele alınabilir. Her liderde bu özelliklerin her biri bulunmayabilir ya da farklı düzeylerde bulunabilir. Ancak hiçbir lider yoktur ki bu özellikler olmaksızın liderlik edebilsin. Yine bir lider adayında bu özelliklerin bulunmaması ve zayıf olması da onun gelecekte iyi bir lider olmayacağının ve kuruma fayda getirmeyeceğinin erken bir göstergesi olarak ele alınabilir.