Her şirkette bazıları genel kapsamlı, bazıları departmanlara ve ilgi alanlarına özgü olarak birçok aktivite düzenlenir.

Balolar, yemekler, eğlenceler, spor müsabakaları bu etkinliklere örnek olarak verilebilirler.

Şirketler bu etkinlikleri karlarından belli bir bütçe ayırarak ve çalışma saatlerinden fedakarlık ederek sizler için düzenlerler.

Kaynaşmadan, motivasyona birçok amacı olan bu etkinliklerin ortak noktası sizlerin katılmanız için düzenleniyor oluşlarıdır.

Bu etkinliklere katılım durumu birçok şirkette yakından takip edilir ve kişinin performansı ile ilintilendirilir.  Birçok şirkette bu etkinliklere katılmamanın kişilerin kariyerleri için olumsuz sonuçları olur.

Özellikle üst yönetimin katıldığı, amirlerinizin yer aldığı etkinliklere katılmanız önemlidir. Bu katılımla sizlerin şirkete aidiyeti arasında bir korelasyon kurulur.

Yine bu etkinliklere katılmanız sosyalliğiniz için bir göstergedir. Bu tip katılımlar yoluyla diğer çalışanlarla kurduğunuz sosyal ilişkilerin size profesyonel olarak faydaları olacaktır.

Nihai olarak bu etkinliklere katılımınız şirketin bu işler için harcadığı emeğe ve ayırdığı kaynağa saygı göstermek anlamına geleceğinden bu konuda göstereceğiniz özenin size getireceği faydalar ortadadır.

Bu etkinliklerde eğer bir kıyafet kodu varsa ona uymanız, yoksa en şık şekilde katılmanız önerilebilir.

Yine bu etkinliklerde alkol alınıyorsa kendinizi kaybedecek şekilde içmeyin. Sizin ne yaptığınızı ve ne söylediğinizi unuttuğunuz o gece birçokları tarafından sürekli hatırlanacaktır.  Dağıtmak istiyorsanız bunun yerinin  şirket etkinlikleri olmadığını asla unutmayın.