• Gerçek anlamda çalışmak,bir fikir,mal veya hizmet üreterek üretim oranında gelir sahibi olmak demektir. Kurumlar katma değer yaratmayan kişileri bünyelerinde tutmamalıdırlar.
 • Kurumlaşmama anarşi, dar kalıplar içinde kurumlaşma ise karlılığın azalması ile sonuçlanır.
 • Büyük şirket,cirosu yüksek ve çok adam çalıştıran şirket olmaktan çok, sermayesine göre veya çalışan başına büyük oranda kar eden şirkettir.
 • Toplama adamlarla yapılacak işler o toplama adamların başına koyduğunuz adamın kabiliyeti kadar olur.
 • Bilgili beş adam bir araya geldiğinde bilgili bir topluluk ortaya çıkmaz, ortaya çıkan bilgili 5 adamdır.
 • Yurt dışında iş geliştirecek kişinin karizmatik,sempatik,çekici,kolay ilişki kurabilen,cömert,detayla uğraşmayan,çabuk kavrayan,spiritüel belagati olan,rahat konuşan kızarıp bozarmayan,çabuk kızmayan,çok dostu olan,kolaylıkla dostluk kuran,görgü kurallarını iyi bilen,sabırlı,ketum,giyimini yakıştıran,alerji ve antipatilerini belli etmemeyi bilen,mütevazi,olgun,mantığı kuvvetli,muhakeme kabiliyeti olan,çabuk karar veren,iş bitirici bir karaktere sahip olması gerekmektedir.
 • Yöneticinin basireti fırtınanın gelişini önceden sezip zamanında önlem alabilmektir.
 • 40 yılı aşkın iş hayatımda batan şirketlere rastladım. Bunların hemen hepisinin batmasına neden likidite sıkıntısı veya politik etkenler olmuştur.
 • Muayyen bir yaşa gelmiş kişi pasif veya işe fren koyar duruma geliyorsa ve arkasında ateşlenmeye hazır füze gibi genç elemanlar bekliyorsa statükoyu muhafaza şirkete ihanet anlamına gelir.
 • Kişisel otonomi kurum çalışanlarının inisiyatifini geliştirir. Sağlıklı kararlar verilmesini sağlar,personelin kendine güvenini arttırır. Kurumu daha başarılı kılar.
 • İş geliştirme teknik yönü olan bir iyi ilişkiler mesleğidir.
 • Bir üst yönetici,her düzeyde çalışana,her tür soruyu,gerçek soru olarak,bilgi almak amacıyla,imasız ve emretmeyecek şekilde sorabilmeli,bilgi edinebilmelidir.
 • Şirketlerin karar mekanizmasında etkinlik kazanmanın en iyi yolu bilgi,zeka,deneyim,akıl,mantık,hikmet,sağduyu ve iknadan geçer. Bu hasletlere sahip olan çalışanlar entrikadan uzak,reel bilgi ve mantıkları ile etkinliklerini arttırırlar.
 • Organigramın her bir kutusunun temsil ettiği mevkide bulunan kişilerin o mevkinin iş tanımının gerektirdiği fizik,psikolojik ve entelektüel profile uygun olmalarının yanısıra,güçleri de mevkilerine uygun olmalıdır.
 • Ekip ruhunu en dengeli şekilde oluşturma görevi tepe yöneticinindir.
 • Ticari ve iktisadi kurumlarda kesin ve mutlak amaç kardır. Yöneticinin başarısı öngörülen kara ulaşma oranı ile ölçülür.
 • Yeteneklerine uygun olmayan mevkilerde çalışan personeli mutlaka ayırmak şarttır. Yeterli yararı sağlamayan personeli duygusal mülahazalarla muhafaza yönetim için büyük zaaftır.
 • Personele hedefler ve bunların gerektirdiği yetki ve sorumluluklar verildiği halde bu hedefler tutturulamamışsa,personelin görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmadıkları sonucu çıkar.
 • İnsanlar unvan ve görünümlerine göre karşılanır, kişiliklerine göre de uğurlanır.
 • Sağlam eğitim görmüş bilgili gençler bir ünvana sahip olmadan önce protokol ve görgü kurallarını da içeren bir takım eğitimlerden geçmelidirler.
 • Tepe yöneticiler firmayı yönetecek  yönetici kadrolarını kurarken üç boyutlu bir kredibilite aramalıdırlar :
 1. Tutarlılık (Consistency)
 2. Davranışlarda öngörü ( Predictability)
 3. Şeffaflık ( Transparency)
 • Şirketlerde üst yönetimin politikalarına antitez, karşı görüş oluşturabilecek eleştirel düşünebilen yöneticiler de bilinçli olarak muhafaza edilmelidir.
 • İşler yönetilmez, kaynaklar yönetilir.
 • İş adamı 6. Histen ziyade eldeki verilere göre denklemi bilimsel olarak çözmeye çalışmalı bilinmeyenleri asgariye indirgeyerek kalan için tahmin yürütebilmelidir.
 • Yöneticinin ana görevlerinden biri yapılan işleri ve personelini takiptir.
 • Yönetim düzeyi yükseldikçe mesleki uzmanlığın rolü azalır.
 • Yöneticinin yönettiği iş değil kaynaklardır, bunun da başında insan kaynakları gelir.
 • Organizasyon nasıl kurulmuş olursa olsun, işleri yapacak insanlarınbaşlarındaki kişiye güven,saygı ve sevgi duymaları ve sağduyusuna güvenmeleri şarttır.

Garih,Üzeyir, Yönetim İlkeleri,Hayat Yayın Grubu,İstanbul,2013