“Tao asla yapmaz fakat onun vasıtasıyla herşey yapılır.”

Tao Çince’de yol demektir. Lao Tze’nin yazdığı M.Ö & yüzyıla kadar uzanan Çinlilerin kadim hikmet metni Tao Te Ching’de çevremizdeki dünyaya karşı  bizim etki- tepki üzerine kurulu ve bizi aksiyon reaksiyon sarmalında, sürtüşme ve çatışmalara mahkum ederek enerjilerimizi çarçur eden ve sonunda total tükenişe sürükleyen  diyalektik düşünce biçimimizden çok farklı boyutta bir yaklaşım dikkatimizi çeker.  Yönetim mantalitemizi Lao Tze’den aldığımız ilhamlarla revize edebiliriz :

Bilge kişi eylemsiz eylemle hareket eder, o sözsüz bir öğretiyi hayata geçirir. ( Bölüm 2)

Tepkisel olma, kuralları kelimelerle yerleştirmeye çalışma, önce olayları yazılı kurallar için hazırla

Bilge kişi sıradan şeyleri kontrol eder ama onlara bağlanmaz. ( Bölüm 2)

Çevrendeki şeylerin farkında ol, ama kendini onlara bağlayıp, onlarla koşullandırma.

Kelimelerin gücü çok çabuk tükenir, kalptekini gizli tutmak çok daha iyidir. (Bölüm 5)

Sözleri kalbindekileri gizlemek için kullan .

Bilge kişi geride durur ama daima en öndedir.

Dışarıda kalır ama daima oradadır. ( Bölüm 6)

Organizasyonunun ruhu ol, bedeni değil. Çünkü beden ruha itaat eder.

Hiçbir kişisel ama için mücadele etmediğinden bütün kişisel amaçları gerçekleşmiş değil midir ? ( Bölüm 7)

Egoistik amaçlarını takip etme. Çevrendeki şeylerin yükselmesi için çalış, sen de onlarla birlikte yükseleceksin.

İşini yaptığın zaman geriye çekil ( Bölüm 9)

Eylemlerin ve onların sonuçları konuşsun ağzın yerine.

Onların Arasında baş ol ama onları yönetme ( Bölüm 10)

Astlarına emretme, senin dolaylı olarak yarattığın hava onlara ne yapıp yapmayacaklarını söylesin.

Kalbinde herşey için yeri olan önyargısızdır. Önyargısız olmak soyluluktur ve soyluluk ilahidir. (Bölüm 16)

Bütün olasılıklar için her zaman hazır ol ve her ihtimali eşit olarak değerlendir. Hiçbirşeyin seni şaşırtmasına izin verme.

Kendisini göstermeyen, heryerdedir. ( Bölüm 22)

Varlığınla değil prensiplerinle yönet. İdeal ve prensiplerinden oluşan gölge bir varlık yarat. Sen olmadığın zaman astların onu takip edeceklerdir.

Ağırlığın hafifliğin kökeni oluşu gibi, sükunette aktifliğin efendisi ve üstadıdır. Eğer kişi aktifse, efendi ve üstad kaybolmuştur. ( Bölüm 26)

Yapma, işler senin varlığınla yapılsın. Aksi halde yönetici değilsin.

Mükemmel eylem ardında bir iz bırakmaz. ( Bölüm 27)

Bir yerde yaptığın bir şey, başka bir yerde probleme sebep olmamalı.

En iyi oymacı  en az kesendir. ( Bölüm 28)

İşini en basit şekilde ve mümkün olduğu kadar az kaynak kullanarak yap.

En güçlü adam, kendisini güç sahibi olarak lanse etmez, bu nedenle gücünü muhafaza eder. ( Bölüm 38)

Gücünle gösteriş yapma

En mükemmel form şekli olmayandır. ( Bölüm 41)

Karşıtlıklar üzerine bir organizasyon kurmak yerine, herşeyi kuşatan yapılar inşa etmeye çalış.

Bana sonu iyi biten bir şiddet adamı göster, onu öğretmenim olarak kabul edeceğim. ( Bölüm 42)

Şiddet zayıflıktan kaynaklanır ve kendi karşıtlarını, onları meşru kılarak yaratır.

Bilge kişinin kalbi yoktur. O insanların kalbini kendi kalbi gibi kullanır. ( Bölüm 49)

Astlarının kalbini okumaya çalış. Anlaşılmayı hedefleme, önce anla !

Kolaylıklar, zorluklar gizler kendi içinde. ( Bölüm 65)

En kolayı tercih etme, gelecekte en zor olanı hazırlamadır. O yüzden yapılması gerekeni eksiksiz olarak şimdi yap

En büyük fatihler, savaşmadan feth ederler. ( Bölüm 67)

Zorluklarla değil fakat olayların akışını dizayn edişinle rakiplerine üstün gelebilirsin savaşmadan.

İnsanları en iyi kullanabilen kişi onlardan daha aşağıdaymış gibi davranır. ( Bölüm 68)

Sadece ima et, onlar senin ima ettiğini dile getirsinler ve senin niyetlendiklerini hayata geçirsinler.

Bilge kişi kendini bilir, ama kendini göstermez, değerini bilir ama bunu ifşa etmez, bunu reddeder ama şunu elde eder. ( Bölüm 72)

Ün için mücadele etme, bu aptalcadır. Olayların akışını dizayn edişin sana getirsin ihtiyacın olanı.

Göğün yolu mücadele etmemek ama buna rağmen feth etmektir. ( Bölüm 73)

Bireysel olarak çalışma, fakat şeyler senin inceliğinle yapılsın. Irmağın yatağını hazırla, daha sonra huzur içinde oradan akan suyu izle.

Hakikattir ki sert ve güçlü olan alaşağı edilir, yumuşak ve zayıf olan yükselir. ( Bölüm 76)

Katı, yekapare ve büyük olma, kırılır, parçalanır ve hedef olursun.

Göğün yolu kesmeden keskinleştirmektir. Ve bilgenin yolu zorlanmadan yapılan eylemdir. ( Bölüm 81)

Bazen bir şeylerin yanlış gittiğini gördüğünde akışına bırak. Eğer engellemeye çalışırsan seni alaşağı edebilirler. Bırak düşşünler. Bazen hiçbirşey yapmamak çok şey yapmaktır.

KAYNAKÇA

Tao Te Ching, Translated by Arthur Waley ,1997,Wordsworth Classics ,Chatham