Çalışan devrinin ana sebebi çalışanın kendisinine dair algısı ile iş yerinin onu algılama biçimi arasındaki uyumsuzluktur. Hiç kimse uzun süre bu sürtüşmeye dayanamaz. Çünkü içgüdüsel olarak bu sürtüşmenin bize zarar vereceğini hissederiz ve bu yüzden ayrılma kararını veririz.

 • Şirketin bize biçtiği değer ile bizim kendimize biçtiğimiz değer farklıysa
 • Şirketin bize yaptığı muamele ile bizim hakettiğimizi düşündüğümüz muamele farklıysa
 • Yöneticimizin bize davranışları ile bizim kendimizi layık gördüğümüz davranışlar başkalaşıyorsa.
 • Çalışma ortam ve arkadaşlarımız bizim kendimizi görmek istediğimiz ortamdan bambaşkaysa,

Bu farklılık bir süre sonra tahammül edilmez bir rahatsızlık haline dönüşür ve ayrılırız. Zihinsel ve ruhsal sağlığımız için de ayrılmamız gerekir zaten. Bu gerilim ve tansiyon bizim kendimizi nasıl gördüğümüz ve şirketimiz ve çalışma arkadaşlarımız tarafından nasıl görüldüğümüz arasındaki uyumsuzlukturç

Buradan şu soru ortaya çıkar : şirket kültürümüzde nasıl bir resonans yaratalım ki çalışan devrini engelleyebilelim?

Cevapları şöyle sıralayabiliriz :

 • En tepeden şirketin kültürel değerlerini açıklayın ve şirketin herkes tarafından bu değerlerle anılmasını sağlayın
 • Vizyon ve misyon edinin, ama sadece kelimelerle değil şirket aksiyonlarıyla da bunu teyit edin.
 • Bütün çalışanların bu vizyonu bildiklerinden ve paylaştıklarından emin olun.
 • Sizinle çalışacak kişileri seçerken onları öncelikli olan maddi kazanımlar elde etmeye değil değerlerinizi paylaşmaya çağırın.
 • Onlara sadece para önermeyin, davet ettiğiniz iş üzerinden anlam ve amaç duygusu önerin hayatları için.
 • Onboarding sürecinde onlarla vizyon, misyon ve tüm değerlerinizi paylaşın ve gerçekten paylaştığınıza emin olun.
 • Onları işe alırken kişisel değerleri ile sizin kurumsal değerleriniz arasında paralellik olmasına özen gösterin.
 • Süperstarlar bulmak yerine sizin değerlerinizi içselleştirecek ve paylaşacak çalışanlar bulmaya ve onlara yatırım yapmaya özen gösterin.
 • Sizin değerlerinizi paylaşmaları ve vizyonunuza inanmaları otomatik olarak bağlılık ve sadakatlerini arttıracaktır.
 • Önce kendiniz kendinizle tutarlı olun, sonra da tutarlı bir kurumsal kültür yaratın misyon ve vizyonunuza uygun.
 • Uzun dönemde değerlerinizde istikrarlı olun.

Ve son olarak geri bildirimi yönetim kültürünüzün ayrılmaz bir öğesi haline getirin.

Bunları yaparsanız çalışanlarınızı kaybetmezsiniz.