Yöneticilerin yaptığı klasik hatalar basittir, öngörülebilirdir ama her yönetici tarafından tekrar edilir ve bu onların kariyerlerine mal olur.

En büyük hata yönetmenin insan yönetmek demek olduğunu unuturlar ve asıl fonksiyonlarını terk ederler, işe veya diğer aktivitelere dalarak başarısız bir yönetici olurlar.

Kendilerine verilen yetki ve sorumlulukların onlara işi sonuçlandırmak, sorunları ortadan kaldırmak için verildiğini unuturlar ve bizzat sorun çıkaran ve sistem tıkayan pozisyonuna gelerek şirketten temizlenmesi gereken adam haline gelirler.

Şirketin ve makamın imkanlarını babalarının çiftliği sanıp kendilerini vazgeçilmez adam olarak görür, kurumdan üstün tutarlar. Sonuç olarak büyük hatalar yaparlar.

Karar vermekten kaçınarak yerlerini sağlama aldıklarını sanırken bir anda etkisiz yönetici konumuna düşerler ve diskalifiye edilirler.

Herkesle iyi geçinmek için suya sabuna dokunmayan bir yönetici olurlar ve işe yaramaz bulunarak kapı dışarı edilirler.

Kendilerinin herkesten daha fazla çalıştığını, herkesten daha önemli olduğunu, herkesten daha çok şirketi düşündüğünü sanarak önce megalomanlaşır, sonra megalomanyaklaşır ve buna uygun davranışlar sergileyerek gereksiz sürtüşme ve çatışmaların içinde heba olurlar.

Amaçlarının iş bitirmek ve büyük resmin bir parçası olmak olduğunu unutup şirket içinde kendi imparatorluklarını kurmaya çalışarak silolara sebep olurlar ve gerekli ve sert bir operasyonla neşter vurularak şirketten temizlenmesi gereken bir ur haline gelirler.

Aptallar tecrübe ederek öğrendiklerini söylerler, ben diğerlerinin tecrübelerinden yararlanmayı tercih ederim

Otto Von Bismarck