Meslek Liselerinin İyileştirilmesi için 4 boyut ve 16 öneri

MESLEK LİSELERİNİN BÖLGENİN İŞ GÜCÜ İHTİYACINA YÖNELİK OLARAK YAPILANDIRILMASI

•             Bölge sanayisindeki son 10 yılda iş gücü talebinin mesleklere göre analiz edilmesi

•             Yeni kurulacak okulların bu mesleklere yönelik kurulması

•             Mevcut meslek okullarının da bu talebe göre yeniden yapılandırılması

•             Eğitim boyunca öğrencilerin mesleki pratiklerinin artırılması

MESLEK LİSELERİNİN AİLELER VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN TERCİH EDİLMESİNİN SAĞLANMASI

•             Velilerin bilgilendirilmesi

•             Ortaokuldan itibaren uygun öğrencilerin meslek liselerine yönlendirilmeleri için ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılması

•             Meslek lisesi mezunlarının çalışabilecekleri bölgesel kuruluşların öğrencilere ve velilere tanıtılması

•             Öğrencilere bölgedeki sektör temsilcilerinin tanıtım yapmaları ve bunun periyodik hale getirilmesi

MESLEK LİSELERİNİN EĞİTİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI

•             Bütün meslek liselerinde eğitim atölyelerinin mevcut olması

•             Meslek liselerinin branşlaşması

•             Her ilçede farklı meslek liseleri olmasındansa büyük kampüs sistemine kavuşturulmuş, atölyeleri, yurtları olan yabancı dilin de önemsendiği “süper meslek liseleri kurulması”

•             Meslek Yüksek Okullarının kapatılması buralara harcanan bütçenin meslek liselerine harcanması

MESLEK LİSELERİNDE ÖĞRENCİ KALİTESİNİN ARTIRILMASI

•             Mesleki eğitime yönlendirmenin ortaokulda yapılacak rehberlik analiz çalışmaları ve ailelerin katılımıyla yapılması

•             Türkiye’ de eğitim genel bir sorunu olan öğrenci disiplininin artırılması, öğrencilerin iş disiplinine hazırlanması

•             Öğrencilerin rehberlik hocaları vasıtasıyla psikolojik olarak mesleğe hazırlanması, değerli bireyler oldukları bilincinin kazandırılması

•             Öğrencilere iş kültürü ve iş ahlakı dersinin verilmesi, bu konuda lonca ve ahilik etiği prensiplerinden yararlanılması, emek, alın teri ve değer üretmenin ahlaki eğitimin odağı haline getirilmesi