DUYGUDURUM (MOOD) YÖNETİMİ

Duygurum son yıllarda psikolojide insan davranışının temel elementi olarak önem kazandı. Bu bağlamda duygudurumu yönetmek günlük yaşamdaki bir çok aktiviteyi istediğimiz şekilde sürdürebilmenin temelinde yatıyor.

İnsanlar bilinçli ya da bilinçsiz içinde bulundukları kültür,yaş,cinsiyet gibi değişkenlere bağlı olarak duygu durumlarını düzenlemek için bir takım aktiviteler yaparlar. Bu aktivitelerin bazıları duygudurumu bozan öğeden uzaklaşmak iken bir kısmı fiziksel,bilişsel ve sosyal olarak odağımızı değiştirmek şeklinde olabiliyor.

Duygudurumu değiştiren davranışlara yönelmemizin temel nedeni hissettiğimiz gerginliği optimal seviyelere düşürürken enerjimizi yükseltmeye çalışmak Uygun duygudurum tanımı  daha az gerginlik ve daha yüksek enerjiye sahip olmak olarak nitelenebiliyor.

İnsanların duygudurumlarını belirlemek için takındıkları tutumlar ve bu tutumlara bağlı geliştirdikleri eylemler  bilimadamları tarafından aşağıdaki şekillerde kategorize ediliyor :

Aktif Duygudurum Yönetimi : enerjiyi yükseltmek ve negatif duygudurumu kontrol altına almak için egzersiz ve spor bu kategoriye giriyor. Bu kategorideki aktiviteler duygudurumu yönetmede en tesirli aktiviteler olarak tespit edilmiş.

Keyifli Aktivitelere Yönelme ve Zihnini Dağıtma (Distraction) : Bir hobi ile uğraşmak, müzik dinlemek,mekan değiştirmek,eğlenceli aktivitelere yönelmek, sizi rahatsız eden şeylerden uzaklaşmak bu kategoride değerlendiriliyor.

Pasif Duygudurum Yönetimi : İlk iki gruptan daha az bireysel inisiyatif ve çaba gerektiren aktiviteler. TV ya da film izlemek, birşeyler yemek, uzanmak, kestirmek, uyumak, alışveriş yapmak gibi eylemler bu kategoriye giriyor ve ilk iki gruba göre daha zayıf ve etkisi süreksiz bir duygudurum yönetim biçimi.

Destek, Ferahlama,Doyum : Bu grupta arkadaş sohbetleri, sevdiklerinle bir araya gelmek,sosyal birliktelikler ve projeler bu kapsamda değerlendirilebilir. Araştırmalarda kadınların daha ziyade bu grupta değerlendirilen eylemlere yöneldikleri tespit edilmiştir.

Direkt Gerginlik Azaltımı : Bu grupta direk duygudurumu etkileyen uygulamalar mevcut. Mevcut faktörler içinde en geçersiz ve kısa süreli, dışsallığı fazla uygulamalar bunlardır. Alkol, uyuşturucu, sigara, kafein içeren içeceklerin kullanımları ve kısa süreli cinsel ilişkiler bu gruba girmektedir. Daha çok erkekler tarafından tercih edilmektedir.

Geri Çekilme-Kaçınma : Gençlerin daha çok tercih ettiği bu gruba giren davranışlar, hoşlanılmayan şeylerden ve kişilerden uzaklaşma, kötü duygudurum yaratan şey ile yüzleşmeme ondan kaçınma olarak tanımlanabilir.

Duygudurumu düzeltme ve enerjisini yükseltme konusunda başarılı olan insanlar aynı zamanda yaşamlarını istedikleri şekilde yönlendirme ve belirledikleri hedeflere ulaşmakta da muhtemelen daha başarılı insanlar olacaklardır.

KAYNAKÇA

Yararlanılan Kaynak : Thayer,R.E. ,Newman, J.R., McClain,M.,T.,1994,Self- Regulation of Mood: Strategies for Changing a Bad Mood,Raising Energy,and Reducing Tension,Journal of Personality and Social Psychology,vol.67,no.5,910-925.