Aristo’nun meşhur önermesini hepimiz duymuşuzdur : “insan politik bir hayvandır”.

Bu demektir ki insanın olduğu her yerde politikadan söz edebiliriz.

Politika insanın kendi elindeki kaynak ve imkanların ötesinde iletişim ve ilişki ağlarını kullanarak başkalarının elindeki imkan ve kaynakları kendi kişisel hedeflerine ulaşmak için kullanabilme becerisidir.

 İş örgütleri olarak şirketler insanların belli görev ve sorumluluklarla, kendilerine belli kaynaklar tahsis edilerek kendilerinden hem bireysel olarak, hem de bir ekip olarak beklenenleri gerçekleştirmek üzere bir araya getirildikleri yapılardır. Çalışanlar böyle bir yapının içerisinde :

1.      Bireysel olarak kendilerinden beklenenleri yerine getirmek

2.      Kişisel olarak kendi isteklerini gerçekleştirmeyi sürdürmek

3.      Kendilerine örgüt içinde verilen yetki ve kaynakları korumak ve çoğaltmak

İçin mücadele ederler. Çalışanlar bu mücadeleyi sürdürürken :

I.        Diğer çalışanların desteğini almak,

II.       Diğer çalışanları direk ya da dolaylı olarak etkilemek

III.      Kendi kişisel değer ve beklentilerine uygun hareket edebilmek

IV.     Diğer çalışanlarla açık ya da örtülü çatışmak

V.      Diğer çalışanlarla uzlaşmak, işbirliği yapmak ya da birlikte hareket etmek

Zorunda kalırlar. İş hayatının ofise adımınızı attığınız ilk günden bir CEO olarak emekli olacağınız son gününe kadar yukarıdaki önermeler değişmeyecektir.

Bu saydığımız parametreler ofis politikalarının içeriğini oluşturur. İnsan izole bir varlık olmadığından ve çalışma hayatının içinde her aldığı sürece diğer insanlarla ilişki kurmak zorunda olduğu için çalışma hayatının başından sonuna kadar bu sayılan durumların herhangi biri içinde değerlendirilebilecek bir eylem içerisinde olmak zorundadır.

O nedenle iş hayatının ilk gününden son gününe kadar ofis politikalarını yadırgamadan kabullenmek ve oyunu kuralına göre oynamak başarı için gereklidir.

İnsan sosyal bir varlıktır. Onu sosyal bir varlık haline getiren bir yönüyle sosyal zekası iken o zekanın gelişim nedeni insanın sınırsız beklenti ve ihtiyaçlarıdır. Politika bu beklenti ve ihtiyaçları mümkün olduğunca karşılamak ve imkanlarını çoğaltmak için türdeşlerinin elindeki imkan ve kaynakları çeşitli şekillerde konumlanarak kullanabilmektir.

Bir şirkette işe mi başladınız ? Hedefleriniz mi var ? O zaman kaynak ve imkanlarınızı kendinizden başlayarak dış çemberlere doğru analiz edin ve bu hedeflere nasıl ulaşabileceğiniz konusunda bir yol haritası çizin !