Üniversitelerde bir şeyler öğrenerek sosyalleşebileceğiniz öğrenci toplulukları vardır. Bu topluluklar bilim ve teknolojiden, sanata, spordan politikaya bir çok alanda faaliyet gösterebilirler.

Bu toplulukların faaliyetleri bir işe yaramıyor gibi görünebilir ama öyle değildir.

Bu faaliyetler bir çok öğrencinin sosyalleşmesine, birlikte anlamlı etkinlikler üretmelerine, bilgi ve dünya görüşlerini paylaşmalarına, takım olmayı, tartışmayı, iş birliğini ve birlikte hareket etmeyi öğrenmelerini mümkün kılar.

Bu grupları küçümsemeyin ve içlerine dahil olun.

Hatta birden çok grubun içinde yer alın. Mümkünse bazı gruplarda pasif, bazı gruplarda aktif görevler alarak faaliyet alanınızı çeşitlendirin.

Bu tip faaliyet gruplarına katılarak sosyal olarak kendinizi tartma olanağına kavuşursunuz.

Yine bu tip gruplarda paylaşılan bilgi, haber ve tecrübeler size bir takım enformasyonlara kolay yoldan ulaşma imkanı sağlayacaktır.

Güzel dostluklar kuracağınız ve önemli ilişki ağları kuracağınız bu tip topluluklarda edineceğiniz tanışlıklar ömür boyu kişisel ve mesleki olarak sağlam arkadaşlıkların teşekkülüne zemin hazırlayabilir.