Kendini Bilmek

Kendi zayıf ve güçlü yönlerinin farkında olmayan, hayatta asıl yönelimini keşfetmemiş biri bırakın birilerine liderlik etmeyi kendini bile yönetemez.

Derinlere İniş ya da İçe Dönüş

Kendisiyle çırılçıplak yüzleşmeyen kendisine söylediği yalanlar üzerine sahte bir dünya kurgusu yaratır ve yolun sonunda bu yalanların enkazı altında kalır.

Bir Enerji Yönetimi Olarak Asketizm

Enerjisini neye, nasıl ve ne kadar yönlendireceğine karar veremeyen bunu denetleyemeyen kişi ne kadar güç iddiasında bulunursa bulunsun edilgendir ve zayıftır.

Düzenin Doğuşu ya da Kendini Yenmek

Tutkulardan, korkulardan, öfke ve tepkilerden oluşan gölge varlığımızı yenmeden hayatımızda hiçbir düzen olamaz.

Hiçlik Ya da Dışarıdan Bakabilmek

Kişi kendisini abartmayı sürdürdüğü ve kendisine acıdığı sürece davranışları mantıklı değildir. Kendisine dışarıdan bakamayan kişi aslında nerede durduğunu fark edemez.

Dışa Dönüş ya da Kaosa Saldırı

Lider düzen inşa edicidir. Bunun için dış dünyadaki düzen karşıtı öğelerle doğal olarak savaş halindedir.

Düzen İnşa Etmek

Kendi yaşamında ve çevresinde, liderler düzen ve sistem kurucudurlar. Kişisel ve çevresel kaotik enerjilerin akışlarını düzenleyerek düzen inşa ederler.

Bir Düzen Ritmi Olarak Gelenek Yaratmak

Her liderin kurduğu düzenin bir ritmi bir kalp atışı vardır. Gelenek liderin kurduğu sistemi ayakta tutan davranış tekrarlarıdır.

Yeni Bir Dünya Resmi : Vizyon

Vizyon geleceği görmek değil, geleceği yaratmaktır. Vizyon bugüne odaklanmaz, uzlaşmaz, dönüşmez, o acımasızca yeni bir geleceği yoktan var etmek için yola çıkar.

Yeni Düzenin Soyluları ya da Ekip inşa Etmek

Her lider kendi iç ritmini hayata geçirecek bir ekibe ihtiyaç duyar. Bu ekip liderin vizyonunda yüksek anlam ve yüksek enerjiye kavuşan bireylerden oluşurlar. Lideri anladıkları için değil hissettikleri için takip ederler.

Hedef ve Anlamın Bireyselleştirilmesi

Gerçek liderler komunitelere değil özgür bireylerden oluşan  topluluklara liderlik ederler. Kişiler lideri değil kendi öz doğalarını takip ederler.

Ritüel Yaratmak

Ritüel yaratmak kendi enerjilerine ve çevredeki kaotik bireysel ve sistemsel enerjilere hükmettiğimizi hem bize hem çevremize hatırlatan önemli bireysel ve toplumsal tekrarlardır. Ritüeli olmayan lider ayaktakımıdır.

Yeni Bir Dil Yaratmak

Her dünya görüşüne özgün bir dil ve jargon eşlik eder. Kendi özgün terimleri, başat kavramları ve dünyayı çözümleyici ifadeleri olmayan lider daha yüksek liderlik odaklarının taşeronu olmaktan başka bir işe yaramaz.

İletişime Hakimiyet

Kiminle neyi nasıl, ne şekilde konuşacağını bilemeyen kişi telef olur. Kelimeler ağzımızdan çıkana kadar biz onlara hükmederiz, ağzımızdan çıktıktan sonra onlar bize..

Hareket Etmeyen Hareket Ettirici

İlham veren, vizyon yaratan ve örnek olan liderlerin dünyayı yerinden oynatmak için kaldıraca ihtiyaçları yoktur.

Meşruiyet Sağlayıcı Olarak Savaş

Dünya karşısında sürekli bir kendini yenmek ve konfor alanının dışına çıkma becerisi olan savaş bütün liderliğin ilk karakteristiğidir. Liderler konfor alanının dışında bilinmeyen topraklarda insanlara güven verdikleri için liderdirler.

Büyük Ustalık Olarak Politika ve Diplomasi

Lider için dünya bireylerden ve kaprislerden değil enerjilerden ve fonksiyonlardan oluşur. O enerjiler ve fonksiyonlarla karmaşık sistemler kurulur ve onlara rağmen işletilir.

Büyücü Kral ya da Dünya Resmini Yönetmek

Lider iç dünyasını denge ve kusursuzluk halinde tutarak negatif ve kaotik düşüncelerin kendisini istilasına izin vermediği ölçüde kendisini takip edenleri barış ve düzen içinde tutabilir.

İletişimsizliğin Büyük Etkisi

Lider anlaşılmaz, yakınlaşılmaz, kavranılmaz sadece manevi bir yönelişle takip edilir. Liderle takipçileri ruh ve beden kadar yakındır, ama lider takipçileri için ruhun beden için olduğu kadar kavranılmazdır.

Bir Tamamlanmışlık Göstergesi Olarak Sadelik

Sadelik gerekli olanı terk etmek değil fazlalıklardan arınmaktır.  Zihin ve ruh sadeliğine sahip olmayan kişi kaotiktir ve gereksiz yükler taşımaktadır.

Seremoni

Seremoni yaşamın akışına kapılmak değil onun akış ritmini bilinçli bir uyanıklıkla belirleyerek farkındalıkla yaşayabilmek her anı bir mucizeye çevirmektir.

Teatralite & İroni

Rol yapabilmek kendini kaptırmadan olayların üzerinde kalabilme becerisidir. İroni ise hem kendimizin hem de dünyanın gerçekliğine ve önem düzeyine dair yüksek farkındalığın kalender tutumudur.

Decorum

Doğru yerde, doğru davranışı ortaya koymayı beceremeyen kişi ne yönetebilir ne de liderlik edebilir. Edep ve erkan olarak decorum dünya karşısında bir “had” bilme durumu olarak yüksek farkındalıktır.

Hiyerarşi

En üstün ve en iyinin yönetimi demektir. En özgür ve en kendinde olan en üstündür. En üstün olanın sözü de en geçerli sözdür.

Eylemsiz Eylem

Eylemlerinin sonuçları peşinde koşmayanlar eylemlerine hükmederler, diğerleri eylemleri tarafından hükmedilirler. Liderler eylemlerinin sonuçları için kaygılanmazlar.

Desinteresse & Nonchalance

Dünya bizim iç dünyamızın bir yansıması olduğundan birincil ilgiyi hak etmez. Birincil öncelikli olan iç dünyamızın düzen ve huzurudur. Dış dünya onun yansıması olduğundan orada kayda değer bir şey bulunmaz.

Gücün Gerçek Anlamı

Dünyayı ve kendimizi durdurabildiğimiz ölçüde güçlüyüz. Güç coşku ve tutkuların ötesindedir. Bunu anlayabildiğimizde gerçek güce ulaşırız.

Zamanı  Yönetmek ya da Zamanın Ötesinde

Akışa kapılmış olanlar zamanın bir nesnesine dönüşür. Zamanı bir nesne haline getirmek için onun ötesine geçmek, onu var kılan dünyaya kapılışın dışında olabilmek gerekir. Zamana hükmedenler sonsuzluğa daha yakın duranlardır.

Kültür Ya da Bilginin Egemenleştirici Gücü

Bilgi ve kültür bizi dünyayı daha geniş kavrayabilme becerisiyle diğerlerinden üstün kılar. Daha geniş bakıyorsak daha doğru görürüz daha doğru görüyorsak daha doğru davranırız.

Sapientia – Bilginin Ötesinde

Bilgi görecelidir. Daha çok bilmek isteyen kişinin yapması gereken şey bildiği şeylerin mutlak olmadığının farkında olmak, bilginin sonsuz göreceliliğine açık olabilmektir.

Başarısızlığın Derin İmleci ya da Bireysel Rönesans

Her başarısızlık içsel bir yenilgi ve kaosun sonucudur. Bütün başarısızlıklarımızın ve problemlerimizin nedenleri öncelikle  bizdedir. Dünya sadece bir göstergedir. O nedenle her başarısızlık içe dönüş ve kendini yenileyiş fırsatıdır.

Büyük Oyun

Hayat büyük bir oyundur. Başlangıcı ve sonunu kontrol edemiyoruz. Üstümüze düşeni ve doğamıza en uygun olanı tereddütsüz yaparak yaşamımızı anlamlı kılarız. Gerisi hayal kırıklığı olacaktır.

Ölümsüzlük

İnsani durum için en mümkün ölümsüzlük ardımızda bir eser, dünyayı değiştiren ve güzelleştiren bir yapıt, bizden sonra kalacak bir isim bırakmaktır.

KAYNAKÇA

Sönmez,İsmail,Orhan, 2017, Derin Liderlik, Cinius Yayınları, İstanbul