Üniversite bir meslek okulu değildir. Üniversitede meslek öğrenilmez. Mesleği yaparak piyasada öğrenirsiniz.

Üniversite kelimesi “universum” evrensel kelimesiyle ilintilidir. Bu kurumların amacı evrensel bakış açısına sahip aydın, geniş görüşlü ve doğru akıl yürütmeyi öğrenmiş bireyler yetiştirmektir.

Üniversite o işin nasıl yapılacağı ile ilgili nosyon, görüş, kültür ve genel çerçeveyi öğretir. O nedenle üniversitede kaygınız meslek öğrenmeye çalışmak olmamalı.

Üniversitede o mesleğin nasıl daha kaliteli yapılacağı ile ilgili donanımınızı geliştirmeye çalıştırmalısınız.

Gerçek üniversitenin kapısından giren ve çıkan kişilerin dünya görüşleri farklılaşır. Üniversite sizi dünyayı daha geniş gören, kültürlenmiş, sosyal olgunluğa ulaşmış bireyler haline getirmek için vardır.

Köklü üniversiteler mezunlarının bakış açılarını ve karakterlerini inşa ederler. Onlara sadece mesleki bilgi ev donanım değil bir dünya görüşü ve yaşam stili öğretirler.  O nedenle o okullardan mezun olan kişilerin farklı ve yetkin olduğu genel kanıdır.

Ülkemizde hiçbir üniversitenin bu türlü bir dünya görüşü ve karakter inşa edici vasfı yoktur. Maalesef bir çoğu meslek okulları gibi çalışırlar.

O zaman üniversiteyi gerçek anlamına büründürmek için çabalamak sizlere düşüyor.

Üniversite hayatınız boyunca sadece müfredat dersleriyle yetinmeyecek, bu dört yıllık zaman zarfında boş zamanlarınızı kendinizi sosyal, kültürel ve mesleki açıdan yetiştirmek için çok iyi kullanacak, okulu bitirdiğiniz zaman üniversitenin kelime anlamına uygun olarak bütüncül bir bakış açısı sahibi, akıl yürütmesini bilen aydın bireyler olarak yetişmiş olacaksınız.

Üniversite sizin için kendinizi zihinsel, kültürel ve sosyal olarak dönüştüreceğiniz ve mezun olduğunuz zaman bambaşka bireyler haline geleceğiniz bir yer olmalı.