Çalışanların performansını değerlendirirken verim, iletişim ve gelişim olmak üzere üç temel boyutta hareket ederiz. Basit olarak özetlersek :

Verim : Çalışan işini yapıyor mu ?

İletişim : Çalışanın çevresi ile iletişimi düzgün mü ?

Gelişim : Çalışan kişisel ve mesleki olarak kendisini geliştiriyor mu ?

Bu üç boyut evrensel olarak bir çalışanın hangi kriterlere göre değerlendirilebileceğini bize özetler. Buradan yola çıkarak evrensel olarak bir yöneticinin de hangi kriterlere göre değerlendirilmesi gerektiğini sıralayabiliriz.

Verim Alabilmek : Bir yönetici kendisine verilmiş insan kaynağını kurumun yararına en verimli olacak şekilde konumlandırabilmelidir. Bunu yapabilmek için aşağıdaki parametreleri göz önünde bulundurmalıdır.

•          İş yükünü doğru dağıtma

•          Çalışanları doğru araçlarla izleme ve denetleme

•          Performansı hakkında olumlu olumsuz geri bildirim verebilme

•          Verimsiz ve tembel çalışanları ekipten temizleme

•          İş yüküne göre doğru kadro kurma

•          Görev alanlarını ve içeriklerini net olarak tanımlama

•          Sade ve açık organizasyonlar yaratma

Bu parametrelere dikkat ettiği ölçüde bir yönetici çalışanlarından verim alabilir.

İletişim Kurabilmek : Bir bölümde iletişimin iyi olabilmesi için öncelikle yöneticinin iyi bir iletişim örneği olabilmesi gerekir.

•          Çalışanları ile samimi ancak mesafeli ilişkiler geliştirme

•          Her bir çalışanın özel ve ailevi durumlarının farkında olma

•          Çalışanları ile görgü kurallarına uygun ve saygın bir diyalog düzeyini sürdürme

•          Takdir ve teşekkür edebilme

•          Hatalar ve yanlışları uygun bir dille eleştiri ve uyarıya dönüştürebilme

Bir yöneticinin çalışanları ile kuracağı sağlıklı iletişimin temel normlarını belirleyecektir.

Çalışan Geliştirme : Bir yönetici elindeki insan kaynağını şirketin hedefleri ve gelişimi doğrultusunda geliştirebilmeli, onları kendi bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda eğitebilmelidir. Bir şirketteki en önemli eğitmenler birim yöneticileridir. Onlar işin nasıl yapılacağı ve yönetileceği ile ilgili temel bilgileri çalışanlarına doğru aktarırlarsa çalışanların verimlilikleri ve şirkete katkıları arttığı gibi şirkette kültür, hafıza ve know how kaybı yaşanmaz.

•          Yeni uygulama ve pratikleri örnekleyerek gösteriyorsa

•          Hatalı ve eksik uygulamalarında çalışanlara geri bildirim veriyor ve izliyorsa

•          Çalışanları eksiklerine göre eğitiyor ya da eğitim programlarına yönlendiriyorsa

•          Çalışanlarının eğitim ve gelişim isteğini ödüllendiriyorsa

•          Çalışanlara mesleki ve kişisel hedefler veriyorsa

O yöneticinin çalışanlarını geliştirdiğini, bir anlamda adam yetiştirdiğini söyleyebiliriz.

Hangi işi yaparsa yapsın ve dünyanın neresinde çalışırsa çalışsın bir yöneticinin değerlendirmesi bu üç kritere göre yapılabilir. Bu üç kriterde vasatın altında olmayan  bir yönetici kuruma faydalıdır. Aksi halde kurumsal hastalıkları tetikleyecek fonksiyon bozukluklarına sebep olacaktır.